PROGRAM

100. YILINDA DERGÂH MECMUASI SEMPOZYUMU

PROGRAM

AÇILIŞ

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE /10:00-11:15

AÇILIŞ OTURUMU

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE / Saat: 11:15-12.20

Prof. Dr. Necat Birinci (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi)

“Dönemin Mecmualarına Yansıyan Şekliyle Milli Mücadele Edebiyatı”

  1. OTURUM

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE /Saat: 14:00- 15:00

OTURUM BAŞKANI

PROF. DR. ŞABAN SAĞLIK

PROF ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK

Devrin Siyasal ve Sosyal Olayları Işığında Dergâh Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme”

DOÇ. DR. AHMET KOÇAK

“Milli Mücadeleden Cumhuriyete Geçişte Öncü Bir Yayın: Dergâh Dergisi ve Yeni Türk Şiir Anlayışındaki Yeri”

DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ULUTÜRK SAKARYA

Dergâh ile Birlenme: Dergâh Mecmuası”

  • OTURUM

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE/ Saat: 15:30-16.30

OTURUM BAŞKANI

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK

PROF. DR. ŞABAN SAĞLIK

Bir Medeniyet Projesi Olarak Dergâh Dergisi”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDÜLKERİM ASILSOY

“Dergâh Mecmuasında İslâm ve Batı Medeniyeti Algısı ”

DOÇ.DR. MEHMET SAMSAKÇI

Dergâh Mecmuası ve Kuva-yı Milliye Hareketi”

  • OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 09:30 – 10: 30

OTURUM BAŞAKANI

PROF.DR. MUCAHİT KAÇAR

DOÇ. DR.AHMET DAĞ

Dergâh Mecmuası Felsefe Yazına Olan Katkısı ve Mustafa Şekip Tunç’un Felsefi Yazılarının Değerlendirilmesi”

YRD. DOÇ. DR. ERTUĞRUL AYDIN

“Mustafa Şekip Tunç, Henri Bergson Çevirileri ve Dergâh Dergisi”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞABAN ÇOBANOĞLU

“Dergâh Dergisi’nin 1921-1923 Yılları Arası Yayımlanan İlk Sayılarında Sanat ve Sanat Felsefesi Konulu Yazılar Üzerine Bir İnceleme  ”

  • OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 11:00 – 12: 00

OTURUM BAŞKANI

PROF.DR. MUHARREM DAYANÇ

PROF. DR. MUCAHİT KAÇAR

Dergah Dergisi’nde Divan Şairlerine Dair Dikkatler

DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT KOÇAK

“Yahya Kemal Estetiğine Dergâh Mecmuası Penceresinden Bakmak”

DR. ÖĞR. ÜYESİ BROL BULUT

Görsel Sanatların Dergâh’taki Yansımalarına Bir Bakış”

  • OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 14:30 – 15.30

OTURUM BAŞKANI

DOÇ. DR. İSMAİL KARACA

DOÇ. DR.YAKUP ÖZTÜRK

Dergâh Mecmuası ve Yahya Kemal”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM DÖNMEZ

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Dergâh Mecmuası”

DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE ÖZER

Dergâh Mecmuasında Kadın”

  • OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 15:45 – 16.45

OTURUM BAŞKANI

DOÇ.DR. ALİ KURT

PROF. DR. MUHARREM DAYANÇ

İki Dergâh’çı Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in ‘Kaybolan Şehir/ Sensiz’ Şiirlerinde Anne İmgesi ”

DOÇ. DR. İSMAİL KARACA

Dergâh Mecmuasında ‘Romantik Laklaka’ (Nurullah Ataç’ın Baykuş Piyesi Üzerine Değerlendirmeleri)”

DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT KARAGÜLLE

Tevfik Fikret Üzerinden Oluşan Cepheleşme Karşısında Dergâh Mecmuası”

  • OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 17:00 – 18.00

OTURUM BAŞKANI

DOÇ. DR.YAKUP ÖZTÜRK

DOÇ. DR.ALİ KURT

Edebiyata İlk Adımlarını Dergâh Mecmuasında Atan Şairler ve Dergâh Mecmuasındaki Şiirleri”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER ÖZDEMİR

“Dergâh Dergisinde ‘İstanbul’un On Beş Günü’ ”

TAHSİN YILDIRIM

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Dergâh Dergisindeki Yazıları”